دیوارهای جدا کننده کناف دیوار جدا کننده کناف به دیوار غیر باربر جدا کننده داخلی گفته می شود که از قاب های فولادی سبک با مقاطع C,CW و U,UW ساخته میشوند و به کمک پیچ های مخصوصی صفحات روکش دار گچی را در یک یا چند لایه بر روی آنها نصب می کنند.برای اینکه در نهایت بتوان از هر پوشش دلخواهی( ...