دیوارهای پوششی کناف با سازه های متصل به دیوار زمینه و مستقل از دیوار

دیوار های پوششی کناف

دیوارهای پوششی  کناف با سازه های متصل به دیوار زمینه

کناف نوین : این نوع از دیوار های پوششی در ابتدا زیرسازی فلزی متصل به دیوار زمینه ابتدا وصل میشود و پنل گچی روی آن سوار شده و قرار میگیرد و پیچ میشود. فاصله ای در پشت دیوار ها با پنل گچی توسط زیرسازی فلزی ایجاد میشود بستر مناسبی برای عبور تاسیسات برقی و الکتریکی است که دیگر نیازی به شیار زنی ندارد و هم میتوان از این فضا برای عایق سازی استفاده کرد و فضای مناسبی نیز برای اینکار به شمار میرود.  این روش روش بسیار مناسب و راحل خوبی برای پوشاندن معیابی نظیر ناشاقولی و ناصافی دیوار و جذب رطوبت و آلودگی دیوار است که با استفاده از این روش تمامی این موارد حل و مشکلی دیده نمی شود و اگر با این مشکلات روبه رو هستید دیوار پوششی کناف راه حل مناسب و به نسبت کم هزینه برای شما به حساب می رود.

فواید این روش:

قرارگیری تاسیسات در فضای خالی بین پنل گچی و دیوار زمینه ، پوشاندن معایب و ناصافی های دیوار ، درگیر نشدن آن در حجم زیادی از مصالح بنایی ، کاهش هزینه های ناشی از تعمیرات و همچنین نگهداری را در مرحله بهره برداری سهل و آسان می کند.

دیوار های پوششی کناف

دیوارهای پوششی کناف با سازه مستقل از دیوار زمینه:

در این نوع روش یک تفاوت عمده ای که با دیوارهای پوششی با سازه های متصل به دیوار زمینه دارد این است که این نوع دیوار پوش ها مشابه دیوار های جدا کننده کناف هستند و تفاوت دیگر آنها در این است که پنل ها در یک سمت به ساختار ها متصل می شوند و مزیت این نوع ساختار وابسته نبودن آن به  دیوار زمینه است که این به تنهایی یک مزیت بزرگ محسوب می شود.

معمولا برای مشکلات و مواردی نظیر مورد هایی که در پایین ذکر می شود به این روش روی می آوردند:

  • برای مقاوم سازی دیوار بناها در برابر حریق .
  • زمانی که پوششی با ارتفاع بیشتر از سه متر نمورد نظر کارفرما باشد.
  • زمانی که تاسیسات بزرگ و عایق بندی حجیم مورد نظر باشد.
  • زمانی که دیوار زمینه ناشاقول و ناصاف باشد .
  • زمانی که مستقل بودن کامل از دیوار زمینه مد نظر باشد.
  • دیوار های پوششی کناف

دیوارهای پوششی کناف بدون سازه:

در این روش از سازه های کنافی یا به اصطلاح دیوارهای پوششی کناف بدون سازه ،ساختارهای سریع و بسیار کار آمدی که برای مرمت یا بازسازی بناهای قدیمی دارند به کار گرفته می شود و موارد استفاده از آن نیز در نازک کاری ها ، بهینه سازی حرارتی و صوتی  است و ساختار خود این نوع کناف از یک پنل گچی یا پنل مرکب است که این پنل مرکب از پنل گچی پوشش شده به اضافه ی لایه عایق تشکیل شده است.

این صفحات بدون هیچ گونه زیر سازی و فقط با استفاده از خمیری مخصوص مستقیم به دیوار متصل می شوند.و درز هایی که هنگام اتصال این صفحات به هم به وجود می آید نیز به وسیله نوار مخصوص و بتونه پوشانده می شوند و در آخر سطحی صاف و یک دستی به وجود می آید. که این قابلیت را دارد که آن را رنگ کنید و یا کاغذ دیوار و اعمال دیگیر.