سقف دکوراتیو کناف در جامعه امروزی بخشی از معماری و طراحی داخل ساختمان ها را با استفاده و کمک از سقف دکوراتیو کناف انجام می‌شود .این نوع سقف کاذب برای پوشش‌دادن سقف اصلی و برای زیبا سازی استفاده می‌شود و استفاده از این سقف‌ها امروزه یکی از دغدغه‌ها محسوب می‌شود و برای پوشش دادن و مخفی نگه داشتن عوامل در زیر سقف ...